Ar Hyd y Nos

Holl amrantau’r sêr ddywedant
Ar hyd y nos
“Dyma’r ffordd i fro gogoniant,”
Ar hyd y nos
Golau arall yw tywyllwch
I arddangos gwir brydferthwch
Teulu’r nefoedd mewn tawelwch
Ar hyd y nos

O mor siriol, gwena seren
Ar hyd y nos
I oleuo’i chwaer ddaearen
Ar hyd y nos
Nos yw henaint pan ddaw cystudd
Ond i harddu dyn a’i hwyrddydd
Rhown ein golau gwan i’n gilydd
Ar hyd y nos