Lesang magwala a cheche

Top part:
Lesang magwala a cheche
A oi oi,a oi oi
Goye rena,goye rena
Goye rena

Other parts:
Magwala a cheche
A cheche le morago
Goye renaba pelotsethatha kopele
Goye rena,goye rena
Goye renaba pelotsethatha kopele