Limpopo River Song

Sayiwela, sayiwela
Sayiwela sibili
Sayiwela Ingulukudela
Siyofuna imali

Baphina obaba
Basemazulwini
Basitshiyel’indubeko
Indubeko zomhlaba

Baphina okoko
Basemazulwini
Basitshiyel’indubeko
Indubeko zomhlaba