Thula Thula

Traditional Zulu, Arr. Deal

Thula, Thula mama, Thula, Thula mama
Thula, Thula mama, Thula Thula Thula
Thula, Thula mama, Thula, Thula mama
Thula, Thula mama babu samtata

Samtata, sambakeyah keya, wasu kay wa,
Baba watu, ay babu samtata
Samtata, sambakeyah keya, wasu kay wa,
Baba watu, ay babu tula tula